Prop. 2009/10:217 Kreditvärderingsinstitut
   
 
Titel:Prop. 2009/10:217 Kreditvärderingsinstitut
Utgivningsår:2010
Omfång:92 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910217
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:217
Ämnesord:Krediträtt , Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Förslag om en ny lag om kreditvärderingsinstitut samt en konsekvensändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Lagörslagen syftar till att anpassa svensk lagstiftning till EU:s förordning nr 1060/2009.

I den nya lagen anges att Finansinspektionen är behörig myndighet enligt EU-förordningen. Dessutom införs bestämmelser om Finansinspektionens tillsynsbefogenheter och möjligheter att ingripa, liksom om samarbetet med andra behöriga myndigheter inom unionen. Denna lag ska träda i kraft den 7 september 2010.

I lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument införs en upplysning om att det i EU-förordningen finns bestämmelser om den information som ett prospekt ska innehålla. Denna lagändring ska träda i kraft den 7 december 2010.
 
  © 2017 Jure AB