Prop. 2009/10:177 Genomförande av delar av Prümrådsbeslutet
   
 
Titel:Prop. 2009/10:177 Genomförande av delar av Prümrådsbeslutet
Utgivningsår:2010
Omfång:36 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910177
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:177
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Regler för informationsutbyte över gränserna

Förslag om en lagändring med anledning av EU:s s.k. Prümrådsbeslut (2008/615/RIF) om gränsöverskridande samarbete för bekämpning av terrorism m.m.
Rådsbeslutet ska genomföras i två steg. Här föreslås ändrade regler för polisens och andra myndigheters användning av information som översänds från en annan stat. Även uppgifter eller bevisning som översänts i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet omfattas. Samtidigt ges svenska myndigheter rätt att ställa upp villkor för användandet av information som sänts till andra stater, om detta krävs med hänsyn till den enskilde eller från allmän synpunkt.
 
  © 2017 Jure AB