Prop. 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB (publ)
   
 
Titel:Prop. 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB (publ)
Utgivningsår:2010
Omfång:12 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910179
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:179
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Vattenfall AB får ett tydligare uppdrag enligt följande:
»Vattenfall ska generera en marknadsmässig avkastning genom ett affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.»
 
  © 2017 Jure AB