Prop. 2009/10:209 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter
   
 
Titel:Prop. 2009/10:209 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter
Utgivningsår:2010
Omfång:77 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910209
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:209
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Sänkt åldersgräns för taxi- och bussförare

Förslag om att ålderskravet för att få framföra buss i yrkestrafik och för att få taxiförarlegitimation sänks till 18 år. Ett av de krav som ställs är genomgången förarutbildning för persontransporter med buss inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

Vidare föreslås en ändring i vägtrafikregisterlagen när det gäller medicinska krav och återkallelse i samband med taxiförarlegitimation.

Lagförslagen ska träda i kraft 1 januari 2011 respektive 1 september 2010 (vägtrafikregisterlagen).
 
  © 2017 Jure AB