Prop. 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning
   
 
Titel:Prop. 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning
Utgivningsår:2010
Omfång:60 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910207
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:207
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 41 SEK exkl. moms

 

Kriminellt att sälja tobak utan lov!

Förslag om att en tobakshandlare kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader om han bryter mot de nya bestämmelserna i tobakslagen om anmälningsplikt och försäljningsförbud.

Lagändringarna syftar till en bättre efterlevnad av bestämmelserna om åldersgräns och till en effektivare tillsyn. De innebär att försäljning av tobak inte får påbörjas förrän anmälan gjorts till kommunen. Till anmälan ska fogas ett egenkontrollprogram och de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn.

Kommunen ska vidare kunna meddela försäljningsförbud vid allvarliga eller upprepade överträdelser. Förbudet får gälla högst sex månader och kan i ömmande fall ersättas av en varning.

Lagändringarna ska träda i kraft 1 juli 2010.
 
  © 2017 Jure AB