Prop. 2009/10:206 Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor
   
 
Titel:Prop. 2009/10:206 Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor
Utgivningsår:2010
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910206
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:206
Ämnesord:Fastighetsrätt , Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Förslag till lagstiftning som aviserats i 2010 års ekonomiska vårproposition. Det rör sig om dels höjd fastighetsskatt för vattenkraftverk, dels höjd stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter för juridiska personer. Höjningarna ska finansiera förslaget om slopad revisionsplikt för mindre företag.
 
  © 2017 Jure AB