SOU 2010:58 Rehabiliteringsområdets delbetänkande
   
 
Titel:SOU 2010:58 Rehabiliteringsområdets delbetänkande
Utgivningsår:2010
Omfång:62 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234358
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Rehabiliteringsrådet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:58
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

I betänkandet konstateras att det är svårt att på vetenskaplig grund rekommendera några särskilda rehabiliteringsinterventioner med avseende på återgång i arbete. Detta innebär dock inte att de insatser som för närvarande omfattas av rehabiliteringsgarantin skulle sakna betydelse för att förkorta sjukskrivningstiden utan att det endast finns ett fåtal evidensbaserade studier med arbetsåtergång som effektvariabel.

De insatser som för närvarande omfattas av rehabiliteringsgarantin bör därför tills vidare ingå i garantin. Den framtida utformningen av rehabiliteringsgarantin bör vidareutvecklas och fördjupas genom kontinuitet och samverkan med sjukvårdshuvudmän och andra aktörer.

Vidare har utredningen kommit fram till att ytterligare medicinska tillstånd och insatser bör troligen på sikt omfattas av rehabiliteringsgarantin. Man anser också att ett nationellt kvalitetsregister bör inrättas för rehabiliteringsåtgärder.
 
  © 2017 Jure AB