Prop. 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige
   
 
Titel:Prop. 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige
Utgivningsår:2010
Omfång:90 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910232
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:232
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Innehåller ett antal principer som ska vara utgångspunkt för riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting och kommuner som i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter.

Propositionen innehåller också regeringens egna initiativ för att stärka barnets rättigheter och en redogörelse av genomförda insatser inom ett antal prioriterade områden inom barnrättspolitiken.
 
  © 2017 Jure AB