Prop. 2010/11:14 Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor
   
 
Titel:Prop. 2010/11:14 Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor
Utgivningsår:2010
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011014
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:14
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändrade bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt när det gäller mervärdesskatt vid viss import av varor där varorna efter importen omsätts eller överförs till ett annat EU-land. Genom bestämmelserna införs krav i mervärdesskattelagen på att importören vid importtillfället ska ange två registreringsnummer till mervärdesskatt för att denna typ av import av varor ska vara undantagen från skatteplikt. Vidare ska importören, om Tullverket begär det, inkomma med bevisning om att varorna är avsedda att transporteras eller sändas från Sverige till ett annat EU-land. De nya bestämmelserna är föranledda av ett nytt EU-direktiv.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.
 
  © 2017 Jure AB