Prop. 2010/11:10 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Luxemburg
   
 
Titel:Prop. 2010/11:10 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Luxemburg
Utgivningsår:2010
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011010
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:10
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Förslag om att riksdagen godkänner ett protokoll med tillhörande skriftväxling om ändring av 1996 års skatteavtal med Luxemburg samt att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg.
Ändringarna av avtalet innebär utökade möjligheter för Sverige och Luxemburg att utbyta information i skatteärenden i enlighet med OECD:s standard. Denna internationellt accepterade standard innebär bl.a. att information ska kunna inhämtas och lämnas ut på begäran, utan hinder av banksekretess eller sekretess rörande ägarförhållanden. Ändringarna utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.
Protokollet och skriftväxlingen undertecknades den 7 september 2010. De nya bestämmelserna i avtalet avses bli tillämpliga på beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2010 eller senare.
 
  © 2017 Jure AB