Prop. 2010/11:11 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika
   
 
Titel:Prop. 2010/11:11 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika
Utgivningsår:2010
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011011
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:11
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Förslag om att riksdagen godkänner ett protokoll, undertecknat den 7 juli 2010, om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika samt antar en lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtalet. Protokollet innebär ändrade bestämmelser om uttag av källskatt på utdelningar från vissa dotterbolag.
 
  © 2017 Jure AB