Prop. 2010/11:9 Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna
   
 
Titel:Prop. 2010/11:9 Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna
Utgivningsår:2010
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011009
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:9
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Förslag om att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och St. Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal.
Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll. Avtalet undertecknades den 24 mars 2010.
 
  © 2017 Jure AB