Regeringens skrivelse 2010/11:55 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2009 och första halvåret 2010
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:55 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2009 och första halvåret 2010
Utgivningsår:2010
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011055
Serie:Propositioner nr. 2010/11:55
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Redogörelsen har ett särskilt fokus på de prioriteringar och insatser inom OSSE som anknyter till det svenska EU-ordförandeskapet under 2009. Här dominerar den s.k. Korfuprocessen om EU:s konflikthantering, som lanserades i samband med ett informellt utrikesministermöte sommaren 2009. Bakgrunden var främst kriget mellan Georgien och Ryssland i augusti 2008.
 
  © 2017 Jure AB