Prop. 2010/11:58 Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar
   
 
Titel:Prop. 2010/11:58 Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar
Utgivningsår:2011
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011058
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:58
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att alkolås ska undantas från sådan extrautrustning som höjer förmånsvärdet vid beräkningen av värdet av bilförmån. Förslaget är en del i strategin för att stimulera till att alkolås blir mer accepterat och använt i samhället.

Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.
 
  © 2017 Jure AB