Prop. 2010/11:57 Ändring av reglerna om uppgiftsskyldighet för ägare av elproduktionsenhet
   
 
Titel:Prop. 2010/11:57 Ändring av reglerna om uppgiftsskyldighet för ägare av elproduktionsenhet
Utgivningsår:2011
Omfång:10 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011057
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:57
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att reglerna om förtida uppgiftsinsamling inför fastighetstaxering utvidgas till att även omfatta elproduktionsenheter. Reglerna föreslås träda i kraft den 15 april 2011.
 
  © 2017 Jure AB