Prop. 2010/11:081 Informationsutbytesavtal med Liechtenstein
   
 
Titel:Prop. 2010/11:081 Informationsutbytesavtal med Liechtenstein
Utgivningsår:2011
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011081
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:81
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB