SOU 2011:40 Månadsuppgifter
� snabbt och enkelt
   
 
Titel:SOU 2011:40 Månadsuppgifter � snabbt och enkelt
Anmärkning:Betänkande av Månadsuppgiftsutredningen.
Utgivningsår:2011
Omfång:353 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235775
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Månadsuppgiftsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:40
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

I denna utredning förslås att arbetsgivarna fr.o.m. 2013 ska lämna in månadsuppgifter till Skatteverket om de anställdas löner, sjuklön, m.m. Den tätare rapporteringen ska förhindra bidragsfusk genom att mer aktuella inkomstuppgifter avgör ersättningsbeloppen i socialförsäkringen m.m.

Uppgifterna ska kunna utnyttjas av t.ex.:
- Försäkringskassan för att kontrollera storlek på t.ex. sjukpenning och bostadsbidrag och underlag för sjuköneersättning
- Kronofogdemyndigheten för att göra utmätning på lön
- Socialnämnderna för handläggning av försörjningsstöd (socialbidrag)
- Migrationsverket för handläggning av asylsökandes dagersättning
- A-kassorna för bedömning av rätt till a-kasseersättning
- Arbetsförmedlingen för handläggning av invandrares etableringsersättning
- Åklagarmyndigheten för beslut om dagsböter

Arbetsgivarna ska lämna uppgifterna till Skatteverket elektroniskt månaden efter löneutbetalningen.

Utredningen behandlar också frågor om rapportering av frånvaro och arbetad tid.
 
  © 2017 Jure AB