Prop. 2010/11:150 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
   
 
Titel:Prop. 2010/11:150 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Anmärkning:2 delar
Utgivningsår:2011
Omfång:742 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011150
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:150
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 494 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Huvudsakligen genomför lagen Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhets­området och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG.

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och lag­ändringarna till följd därav samt övriga ändringar i LOU och LUF föreslås träda i kraft den 1 november 2011.

En mindre ändring föreslås i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik. Ändringen i lagen om läkarvårdsersättning och i lagen om ersättning för sjukgymnastik föreslås träda i kraft den 1 november 2011, men tillämpas för tid från och med den 15 juli 2010.
 
  © 2017 Jure AB