SOU 2011:60 Ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö
� Behov och förutsättningar
   
 
Titel:SOU 2011:60 Ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö � Behov och förutsättningar
Anmärkning:Betänkande från Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet.
Utgivningsår:2011
Omfång:76 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236215
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:60
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

I denna utredning analyseras förutsättningarna för att den kunskap som forskare och praktiker tar fram när det gäller arbetsmiljön bevakas, tas om hand och sprids på ett adekvat sätt: så att den blir tillgänglig för dem som kan och bör dra praktisk nytta av denna kunskap i företag och organisationer, på lärosätena och i politiken.
 
  © 2017 Jure AB