Prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället
   
 
Titel:Prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället
Utgivningsår:2000
Omfång:83 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:199900128
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 1999/2000:128
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB