Prop. 2011/12:41 Vissa fastighetstaxeringsfrågor
   
 
Titel:Prop. 2011/12:41 Vissa fastighetstaxeringsfrågor
Utgivningsår:2011
Omfång:44 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112041
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:41
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att deklaration och andra uppgifter som rör fastighetstaxering ska få lämnas genom deklarationsombud. Vidare före-slås vissa ändringar av fastighetstaxeringslagen (1979:1152) inför 2013 års allmänna fastighetstaxering av elproduktionsenheter.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2012.
 
  © 2017 Jure AB