Regeringens skrivelse 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Utgivningsår:2011
Omfång:46 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112044
Serie:Propositioner nr. 2011/12:44
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I handlingsplanen redovisas åtgärder som regeringen vidtagit och avser att vidta för att stärka medvetenheten om demokratin och värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Handlingsplanen innehåller bland annat åtgärder för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism, för att förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och för att underlätta avhopp för de som redan anslutit sig till sådana grupper. Vidare innehåller handlingsplanen åtgärder för att stärka strukturer för samverkan och åtgärder för att motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet.

Regeringen avser att genomföra åtgärderna under 2012-2014.
 
  © 2017 Jure AB