Regeringens skrivelse 2011/12:65 Redogörelse för regeringens arbete med att förbättra och effektivisera hanteringen av ärenden som rör internationella barnbortföranden
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:65 Redogörelse för regeringens arbete med att förbättra och effektivisera hanteringen av ärenden som rör internationella barnbortföranden
Utgivningsår:2012
Omfång:11 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112065
Serie:Propositioner nr. 2011/12:65
Ämnesord:Straffrätt , Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogörs för hur arbetet bedrivs och vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra och effektivisera handläggningen av ärenden om bortförda barn.
 
  © 2017 Jure AB