Prop. 2011/12:78 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
   
 
Titel:Prop. 2011/12:78 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
Utgivningsår:2012
Omfång:74 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112078
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:78
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 28 februari 2011 om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz för skatter på inkomst och förmögenhet med tillhörande skriftväxling. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz.
 
  © 2017 Jure AB