Regeringens skrivelse 2011/12:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Utgivningsår:2012
Omfång:158 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112075
Serie:Propositioner nr. 2011/12:75
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de beslut regeringen fattat med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen regeringsbeslut
under tiden 1 januari-31 december 2011.

Vidare lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar och om arbetet med regelförenkling och språkvård.
 
  © 2017 Jure AB