Prop. 2011/12:121 Leveransplikt för elektroniskt material
   
 
Titel:Prop. 2011/12:121 Leveransplikt för elektroniskt material
Utgivningsår:2012
Omfång:97 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112121
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:121
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en lag om leveransplikt för elektroniskt material. Förslaget innebär att ett pliktexemplar ska lämnas till Kungl. biblioteket av elektroniskt material som har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk. Detta gäller dock bara elektroniskt material som rör svenska förhållanden och som publiceras antingen med grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, men inte med frivilligt grundlagsskydd till följd av ett utgivningsbevis, eller av massmedieföretag.

Regeringen föreslår att lagstiftningen ska träda i kraft den 1 juli 2012 och gälla för det som tillgängliggörs efter den 31 december 2014. Vissa massmedieföretag och myndigheter kommer dock enligt förslaget att bli skyldiga att lämna pliktexemplar redan av det som publiceras efter den 31 mars 2013.
 
  © 2017 Jure AB