Prop. 2000/01:22 Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m.
   
 
Titel:Prop. 2000/01:22 Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m.
Anmärkning:Ds 2000:28
Utgivningsår:2000
Omfång:153 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:200001022
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2000/01:22
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 92 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB