Prop. 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål.
   
 
Titel:Prop. 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål.
Utgivningsår:2012
Omfång:11 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112146
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:146
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Förslag om att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen 2012:128 om ändring i förordningen 2003:396 om elektronisk kommunikation. Ändringen gäller de särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder som ska vidtas för att skydda de trafikuppgifter som lagrats för att kunna bekämpa brott.
Förslagen anknyter till EU:s datalagringsdirektiv, 2006/24/EG.
 
  © 2017 Jure AB