Ds 2012:28 Genomförande av blåkortsdirektivet
   
 
Titel:Ds 2012:28 Genomförande av blåkortsdirektivet
Utgivningsår:2012
Omfång:238 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237700
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:28
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt , EU-rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Här presenteras förslag till genomförande av rådets direktiv 2009/50/EG om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (blåkortsdirektivet).

Bl.a. föreslås införandet av ett uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad anställning som betecknas EU-blåkort. För att beviljas ett EU-blåkort ska lönen vara minst en och halv gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige. Beslut om avslag på en ansökan om EU-blåkort eller beslut om återkallelse av EU-blåkort får överklagas.
 
  © 2017 Jure AB