Prop. 2011/12:169 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Barbados
   
 
Titel:Prop. 2011/12:169 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Barbados
Utgivningsår:2012
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112169
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:169
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 3 november 2011 om ändring i avtalet den 1 juli 1991 mellan Sverige och Barbados för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados. Ändringen innebär att avtalet, undertecknat den 1 juli 1991, i den lydelse det fått genom protokollet undertecknat den 3 november 2011, ska gälla som lag i Sverige. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB