Prop. 2011/12:168 Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius
   
 
Titel:Prop. 2011/12:168 Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius
Utgivningsår:2012
Omfång:53 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112168
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:168
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett nytt avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt mellan Sverige och Mauritius. Det nya avtalet ersätter ett avtal från 1992. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB