Prop. 2012/13:13 Resultatberäkning vid vissa fastighetsavyttringar
   
 
Titel:Prop. 2012/13:13 Resultatberäkning vid vissa fastighetsavyttringar
Utgivningsår:2012
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213013
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:13
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Förslag om att bestämmelsen i 45 kap. 4 § inkomstskattelagen om kapitalvinst vid försäljning av fastigheter (taxeringsenheter) ändras så att den får den lydelse som utsprungligen föreslogs av Skattelagskommittén enligt SOU 1997:2.

 
  © 2017 Jure AB