Prop. 2012/13:11Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018
   
 
Titel:Prop. 2012/13:11Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018
Utgivningsår:2012
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213011
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:11
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att fastställande av taxeringsvärden för kraftvärmeverk mellan åren 2013-2018 endast ska omfatta värdet av elproduktionen.

I samband med förberedelserna inför 2013 års allmänna fastighetstaxering har det framkommit att kraftvärmeverken inte taxerats på ett korrekt sätt genom åren. Vid dessa tidigare taxeringar har taxeringsvärden bara fastställts för elproduktionen och inte för värmeproduktionen.

Frågan om fastighetstaxering och fastighetsbeskattning av kraftvärmeverk ska ses över. I avvaktan på en översyn föreslogs i en promemoria från Finansdepartementet att värmeproduktionen i kraftvärmeverk undantas från taxering och därmed uttag av fastighetsskatt på ett sätt som motsvarar vad som tidigare skett vid den faktiska tillämpningen. Förslaget har tagits emot positivt av remissinstanserna. Lagrådet har lämnat lagförslaget utan erinran.

Undantaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 och gälla vid allmän fastighetstaxering år 2013 och särskild fastighetstaxering åren 2014-2018.
 
  © 2017 Jure AB