Ds 2012:41 Anmälan enligt direktiv av förslag till vissa kommunala föreskrifter
   
 
Titel:Ds 2012:41 Anmälan enligt direktiv av förslag till vissa kommunala föreskrifter
Utgivningsår:2012
Omfång:45 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238134
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:41
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

EU-rätten ska märkas även på kommunal nivå!

Föreslår en ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden som rör kommunala föreskrifter. Även sådana föreskrifter ska anmälas till Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater i EU, om de innehåller krav enligt EU:s tjänstedirektiv (2006/123/EG).
EU-rätten får därmed bättre genomslag på kommunal nivå, genom att kommunernas ansvar att anmäla förslag till föreskrifter klargörs.

 
  © 2017 Jure AB