SKV Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2012
   
 
Titel:SKV Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift m.m. 2012
Upplaga:16 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:500 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789186525590
Typ av verk:Författningssamling
Serie:SKV Publikationer nr. 507 utg.17
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 350 SEK exkl. moms

 

Innehåller främst författningar om fordonsskatt och vägavgifter, men även författningar som har anknytning till dessa - t.ex. fordonslag och fordonsförordning samt författningar om vägtrafikregister, vägtrafikdefinitioner och om motorfordons avgasrening. Författningarna återges i deras lydelse den 1 januari 2013.

 
  © 2017 Jure AB