SOU 2013:46 Beskattning av mikroproducerad el m.m.
   
 
Titel:SOU 2013:46 Beskattning av mikroproducerad el m.m.
Utgivningsår:2013
Omfång:352 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239643
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om nettodebitering av el
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:46
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har bland annat varit att ta fram förslag för ett system där den mängd förnybar el som privatpersoner eller företag med mikroproduktion producerar och överför till elnätet kvittas mot den mängd elektricitet som de tar emot från elnätet, så kallad nettodebitering.
 
  © 2017 Jure AB