Regeringens skrivelse 2012/13:167 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:167 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption
Utgivningsår:2013
Omfång:95 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213167
Serie:Propositioner nr. 2012/13:167
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Regeringen bedömer att förvaltningens arbete med att förebygga korruption behöver förstärkas. Åtgärderna bör utgå från en bred definition av korruption och så långt möjligt rymmas inom den befintliga modellen för regeringens styrning av förvaltningsmyndigheterna.

 
  © 2017 Jure AB