Prop. 2012/13:183 Beskattning av etanolbränsle
   
 
Titel:Prop. 2012/13:183 Beskattning av etanolbränsle
Utgivningsår:2013
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213183
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:183
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Föreslår en lagändring för att säkerställa att det av bestämmelserna i lagen om alkoholskatt tydligt framgår att alkoholskatt inte ska betalas för etanolbränsle.

 
  © 2017 Jure AB