Prop. 2012/13:193 En tydligare rätt till avbrottsersättning
   
 
Titel:Prop. 2012/13:193 En tydligare rätt till avbrottsersättning
Utgivningsår:2013
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213193
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:193
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ändring i ellagen (1997:857) som syftar till att förtydliga att det inte är en förutsättning för avbrottsersättning att överföringen av el har avbrutits i alla faser.

Förslaget har tillkommit med anledning av att vissa elnätsföretag betalar ut avbrottsersättning endast om elavbrottet har drabbat alla faser.

Ändringen innebär att det blir tydligare när elanvändarna har rätt till ersättning. Syftet är att bättre säkerställa att elanvändarna får ersättning vid långvariga elavbrott.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
 
  © 2017 Jure AB