Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv
   
 
Författare:Bengtsson Bertil
Titel:Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv
Utgivningsår:2013
Omfång:218 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017523
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 203
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 612 SEK exkl. moms

 

Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv behandlar aktuella frågor om den enskildes rättsskydd vid olika offentliga tjänster, såsom exempelvis sjukvård, tandvård, utbildning, barnomsorg, äldrevård och offentlig information.

Särskilt diskuteras möjligheten att i större utsträckning än nu sker kunna åberopa civilrättsliga regler om skadestånd eller kontraktsrättliga påföljder av andra slag för att förbättra skyddet, antingen med tillämpning av nuvarande rättsregler eller efter en eventuell lagstiftning på området.
 
  © 2017 Jure AB