Prop. 2013/14:21 Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden
� insatser för en fungerande elöverföring
   
 
Titel:Prop. 2013/14:21 Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden � insatser för en fungerande elöverföring
Utgivningsår:2013
Omfång:110 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314021
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:21
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt , Ekonomi

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de slutsatser och rekommendationer som Riksrevisionen gjort i rapporten Staten på elmarknaden - insatser för en fungerande elöverföring. Riksrevisionen har granskat statliga insatser för en fungerande elöverföring. Riksrevisionen har gjort iakttagelser om statens insatser inom flera områden som har betydelse för överföringen av el: regeringens styrning av Affärsverket svenska kraftnäts investeringsplanering och vissa av affärsverkets finansiella nyckeltal, tillståndsprocessen för investeringar i stamnätet samt Energimarknadsinspektionens tillsyn över kvaliteten i elöverföringen. Granskningen omfattar även regeringens rapportering till riksdagen. I skrivelsen redovisar regeringen även vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas inom området.
 
  © 2017 Jure AB