Prop. 2013/14:9 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana
   
 
Titel:Prop. 2013/14:9 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana
Utgivningsår:2013
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314009
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:9
Ämnesord:Skatterätt , Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 20 februari 2013 om ändring i avtalet den 19 oktober 1992 mellan Sverige och Botswana för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana. Ändringen innebär att avtalet, undertecknat den 19 oktober 1992, i den lydelse det fått genom protokollet undertecknat den 20 februari 2013, ska gälla som lag i Sverige.

Protokollet undertecknat den 20 februari 2013 om ändring i skatteavtalet omfattar ändringar i artikel 26 (Utbyte av upplysningar) och artikel 28 (Begränsningar av förmåner). Bestämmelsen om informationsutbyte uppdateras till nu gällande OECD-standard, vilket bl.a. innebär att Skatteverket får möjlighet att begära upplysningar som innehas av banker m.fl. i Botswana. Detta utgör ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll. Bestämmelsen om begränsningar av förmåner moderniseras. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB