Ds 2013:69 Förlängd etableringsplan efter föräldraledighet på deltid och ändring i lagen om samhällsorientering
   
 
Titel:Ds 2013:69 Förlängd etableringsplan efter föräldraledighet på deltid och ändring i lagen om samhällsorientering
Utgivningsår:2013
Omfång:28 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240373
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:AKKA-utredningen
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:69
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

En ny bestämmelse införs i etableringslagen som innebär en möjlighet till förlängd etableringsplan efter föräldraledighet på deltid. Förslaget överensstämmer med ett förslag som har lämnats av utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare, AKKA-utredningen.

Vidare föreslås att lagen om samhällsorientering ändras så att målgruppen för samhällsorientering även omfattar nyanlända invandrare som har beviljats uppehållstillstånd som familjemedlemmar till en utlänning som har beviljats arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, s.k. EU-blåkort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB