Prop. 2013/14:68 Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
   
 
Titel:Prop. 2013/14:68 Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Utgivningsår:2014
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314068
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:68
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Det behövs ytterligare åtgärder för att motverka ordningsstörningar och våld under och i samband med idrottsarrangemang. Som ett led i det arbetet föreslås förstärkta möjligheter att besluta om tillträdesförbud enligt lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Förslaget innebär att den längsta tid ett tillträdesförbud får bestämmas till förlängs från ett år till tre år. Härigenom kan tydligare och mer kraftfulla åtgärder vidtas mot personer som genom sitt beteende har visat att de utgör en risk för ordningen och säkerheten vid idrottsarrangemang.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2014.
 
  © 2017 Jure AB