Prop. 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm
   
 
Titel:Prop. 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm
Utgivningsår:2014
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314076
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:76
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en höjning av trängselskatten i Stockholms innerstad och att trängselskatt ska införas på Essingeleden.

Syftet med förändringarna är att förbättra framkomligheten och miljön i Stockholm, men även att bidra till en utbyggnad av tunnelbanan i Stockholms län, som delfinansieras av medel motsvarande de ökade intäkterna från trängselskatten, efter avdrag för system- och administrationskostnader. Finansieringen innebär ökade ekonomiska åtaganden för staten som kommer att kräva framtida anslagsmedel. Regeringen föreslår därför även i propositionen att riksdagen bemyndigar regeringen att ingå nödvändiga ekonomiska åtaganden. Vidare lämnas ett förslag om bemyndigande för regeringen att överlåta en viss fastighet.

Ändringarna i lagen om trängselskatt föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB