Prop. 2013/14:85 Elnätsföretagens intäktsramar
   
 
Titel:Prop. 2013/14:85 Elnätsföretagens intäktsramar
Utgivningsår:2014
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314085
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:85
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt , Miljörätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det ska införas nya normgivningsbemyndiganden i 5 kap. ellagen(1997:857). Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten ska få meddela föreskrifter om beräkning av skäliga kostnader och beräkning av en rimlig avkastning i samband med att elnätsföretagens intäktsramar bestäms. Förslaget har tillkommit med hänsyn till att det är angeläget med en tydligare reglering i dessa frågor.

I propositionen redovisas också regeringens bedömning när det gäller behovet av utökade möjligheter till omprövning av en beslutad intäktsram.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB