Prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen
   
 
Titel:Prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen
Utgivningsår:2014
Omfång:1402 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314110
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:110
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 699 SEK exkl. moms

 

Svensk polis genomgår för närvarande den största omorganisationen på decennier. De 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen ska ombildas till en myndighet, Polismyndigheten, och Säkerhetspolisen ska inrättas som en fristående myndighet den 1 januari 2015. Syftet med reformen är att skapa tydligare styrning och bättre förutsättningar för högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, större flexibilitet och förbättrade resultat i polisens verksamhet. Ombildningen ska inte ändra uppgiftsfördelningen mellan Säkerhetspolisen och polisen i övrigt.

Regeringen föreslår nu de lagändringar som behövs för omorganisationen. De innebär i huvudsak

att det tydliggörs när Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen eller båda myndigheterna har befogenheter eller fullgör uppgifter enligt viss lagstiftning,
att den anknytning till den lokala polisorganisationen som finns i vissa lagar tas bort, och
att många begrepp med anknytning till polisens organisation som används i dagens lagstiftning byts ut eller utmönstras.
Reformen förutsätter att regleringen av polisens personuppgiftsbehandling och bestämmelserna om sekretess anpassas till den nya organisationen. Dessutom inrättas ett nytt register över DNA-profiler, elimineringsdatabasen, för att stärka kvaliteten i den forensiska verksamheten.
 
  © 2017 Jure AB