Prop. 2013/14:137 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
   
 
Titel:Prop. 2013/14:137 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Utgivningsår:2014
Omfång:41 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314137
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:137
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner konventionen om social trygghet av den 9 september 2013 mellan Sverige och Sydkorea. Konventionen innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension samt sjuk- och aktivitetsersättning. Vidare föreslås att konventionen införlivas i svensk rätt genom en särskild lag. Konventionen innebär i princip inga nya åtaganden för svenskt vidkommande. Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB