Prop. 2013/14:133 Direktupphandling
   
 
Titel:Prop. 2013/14:133 Direktupphandling
Utgivningsår:2014
Omfång:79 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314133
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:133
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, förkortad LOU, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, förkortad LUF, samt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, förkortad LUFS.
 
  © 2017 Jure AB