Prop. 2013/14:202 Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården
   
 
Titel:Prop. 2013/14:202 Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården
Utgivningsår:2014
Omfång:61 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314202
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:202
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen ändringar i patientdatalagen (2008:355) och en ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2014.
 
  © 2017 Jure AB